• برابر با : Friday - 23 April - 2021

برنامه_تجربه

10نوامبر
هواداران فیس بوک، ملاک فرانسوا لوگو در تایید اصلاحات برنامه مهاجرتی کبک!

هواداران فیس بوک، ملاک فرانسوا لوگو در تایید اصلاحات برنامه مهاجرتی کبک!

از آنجا که نخست وزیر فرانسوا لوگو متحد اقتصادی در اصلاحات جنجالی مهاجرت خود ندارد، مفتخر است که اکثر هواداران را در صفحه فیس بوک خود دارد که موافق او در برنامه هایش هستند. احزاب مخالف روز پنج شنبه تعداد قابل توجهی از سازمان های اقتصادی، مؤسسات آموزشی، CEGEP  و دانشگاه ها را مخالف قوانین […]