• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

برنامه‌های_تابستاني_ارکستر_متروپولیتن_مونترال

07آگوست
برنامه‌های تابستاني ارکستر متروپولیتن مونترال

برنامه‌های تابستاني ارکستر متروپولیتن مونترال

با آغاز تابستان برنامه‌های«یانیک نزه–سگن» رهبر «ارکستر متروپولیتن مونترال» کاهش نیافته که بیشتر هم شده است. اين رهبر ارکستر كه سال گذشته قراداد مادام‌العمري را با ارکستر متروپوليتن مونترال امضا كرد،  تاکنون هيچ‌يك از فعالیت‌های مربوط به قراردادش را متوقف نکرده است. برنامۀ این روزهای «یانیک نزه-سگن» رهبر ارکستر متروپولیتن مونترال» و نوازندگی پیانوي اين […]