• برابر با : Monday - 10 May - 2021

برترین

01دسامبر
کلگری صدرنشین بهترین شهرهای جهان برای رانندگی

کلگری صدرنشین بهترین شهرهای جهان برای رانندگی

 کلگری در صدر فهرست صد شهر برتر جهان برای رانندگی در سال ۲۰۱۹ جای گرفت، در حالی که بمبئی در جایگاه آخر قرار دارد. برای تهیه لیست، این مطالعه داده هایی را در مورد صدها شهر در سراسر جهان با در نظر گرفتن ۱۵ عامل از جمله زیرساخت های شهری، سرانه خودروها، ترافیک و کیفیت […]