مرور برچسب

برابری_جنسیتی

طرح موضوع برابری جنسیتی در کارزار انتخاباتی کانادا

پاسخ جاستین ترودو به این سوال که چرا در کابینه خود به تعداد مساوی از زن و مرد استفاده کرده است، توجهات را به خود جلب کرد. تقریبا بعد از چهار سال، لیبرال ها فشار برای ایجاد برابری…
ادامه مطلب ...

اتاوا بودجه ای برای تشویق مردان به منظور حمایت از برابری جنسیتی تخصیص می دهد

یک پروفسور در حوزه مطالعات مردان می گوید برای ایجاد تغییر باید مردان و پسران را در این حرکت وارد کرده و مشارکت داد. دولت فدرال از تخصیص بودجه ای به مبلغ 560،000 دلار خبر می دهد.…
ادامه مطلب ...