• برابر با : Sunday - 11 April - 2021

با_كم‌توانان_چگونه_رفتار_كنيم؟

03دسامبر
سوم دسامبر، روز جهانی كم‌توانان

سوم دسامبر، روز جهانی كم‌توانان

هنگام برخورد با كم‌توانان، احترام را جايگزين ترحم كنيد از ۱۹۹۳، سوم دسامبر به عنوان روزی برای بزرگداشت كم‌توانان نامگذاری شده است. اهميت رفاه و رعايت حقوق كم‌توانان يكی از مهم‌ترين اهداف اين روز تعيين شده است. يكی از مهم‌ترين دستاوردهای جوامع در سال‌های اخير، اجازه كار و فعاليت و حضور فعالانه كم‌توانان در جامعه […]