• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازگشت_سمورها_به_آلبرتا

20مارس
بازگشت سمورهای آبی پس از یک قرن

بازگشت سمورهای آبی پس از یک قرن

گروهی مهمان جدید، که با استقبال روبرو شده اند، اخیرا در یک پارک جنوب شرقی آلبرتا ظاهر شده اند. سمورهای آبی رودخانه شمالی طی چند هفته گذشته در Medicine Hat’s Police Point Park مشاهده شده اند که در رودخانه ساسکاچوان جنوبی در حال تفریح و ماهی خورن بوده اند. تعداد سمورها هرگز در آلبرتا زیاد […]