• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازگشایی_پارک-اوکا_به_روی_عموم

28می
اوکا ۵۰٪ ظرفیت خود را برای عموم می گشاید

اوکا ۵۰٪ ظرفیت خود را برای عموم می گشاید

پس از بحث و گفتگو بین کبک و انجمن موسسات فضای باز در کبک، جامعه بومی کبک Mohawk با باز شدن دوباره  بخشی از پارک اوکا موافقت کرد. پارک اوکا کبک ۵۰ درصد ظرفیت خود را تا پایان تابستان به روی عموم می گشاید. کبک موافقت کرده است که تنها یک ورودی (ورودی۶۴۰)، برای دسترسی […]