• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

بازگشایی_مراکز_خرید_کلگری

14می
۱۴ می، روز بازگشایی مراکز خرید کلگری

۱۴ می، روز بازگشایی مراکز خرید کلگری

مرحله اول بازگشایی آلبرتا ۱۴ می آغاز می شود و مراکز خرید یکی از مکان هایی است که در این روز آغاز به کار می کنند. اما این بازگشایی متفاوت و همراه با پروتکل هایی خواهد بود. خریداران و کارکنان باید برای هفته ها و ماه های پیش رو، فاصله فیزیکی را رعایت کنند. در […]