• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشایی_شتابزده_تابستان_را_به_خطر_می_اندازد

11می
بازگشایی شتابزده، تابستان را به خطر می اندازد

بازگشایی شتابزده، تابستان را به خطر می اندازد

جاستین ترودو هنگام کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود وقتی در مورد اقدامات تسهیل کننده محدودیت ها در کانادا سؤال شد، هشدار داد که تابستان ما می تواند در معرض خطر باشد. نخست وزیر در پاسخ به سؤالی در مورد طرح بازگشایی مونترال که پاپینو، حوزه انتخابی ترودو نیز بخشی از آن است گفت:” ما باید اطمینان […]