• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشایی_سواحل_وفضاهای_باز_کبک

25ژوئن
گرمای هوا هم مردم را به ساحل اوکا نکشاند

گرمای هوا هم مردم را به ساحل اوکا نکشاند

در تاریخ ۱۷ ژوئن، «ایزابل چارست» وزیر آموزش و پرورش ایالت كبك، تأیید کرد که از ۲۲ ژوئن سواحل عمومی و خصوصی دوباره پذیرای مردم خواهند بود. علی رغم این خبر و  با وجود گرمای شدید در طول هفته که غیر قابل تحمل بود، ساحل اوکا پس از بازگشایی خالی بود. با ورود موج گرما […]