• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازگشایی_اقتصاد_آلبرتا

14می
۱۴ می، روز بازگشایی مراکز خرید کلگری

۱۴ می، روز بازگشایی مراکز خرید کلگری

مرحله اول بازگشایی آلبرتا ۱۴ می آغاز می شود و مراکز خرید یکی از مکان هایی است که در این روز آغاز به کار می کنند. اما این بازگشایی متفاوت و همراه با پروتکل هایی خواهد بود. خریداران و کارکنان باید برای هفته ها و ماه های پیش رو، فاصله فیزیکی را رعایت کنند. در […]