• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازنشستگی

29نوامبر
یک چهارم کارمندان عادی کبک واجد شرایط بازنشستگی

یک چهارم کارمندان عادی کبک واجد شرایط بازنشستگی

حدود یک چهارم از کارمندان عادی شهر کبک واجد شرایط بازنشستگی در طی پنج سال آینده خواهند بود؛ یعنی ۱۰۵۰ پست برای جایگزینی که چالشی برای جذب نیرو و حفظ مهارت ها در سیستم شهرداری ایجاد می کند. مدیر كل شهرداری اعلام کرد: “ما باید پست ها را پر كنیم و اطمینان حاصل كنیم كه […]