• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بازرسی_دولت_کبک_از_اقامتگاه_های_سالمندان

16آوریل
بازرسی خانه های سالمندان کبک توسط دولت

بازرسی خانه های سالمندان کبک توسط دولت

پس از مرگ مشکوک افراد سالمند در آسایشگاه های سالمندان کبک، دولت محلی فرانسوا لوگو اعلام کرد: همه ۲۶۰۰ اقامتگاه سالمندان چه خصوصی و چه دولتی در کبک مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرند. این اقامتگاه ها با کرونا دست و پنجه نرم می کنند.    روز دوشنبه، نخست وزیر فرانسوا لوگو، در کنار […]