• برابر با : Monday - 17 May - 2021

بازدیدهای_اختصاصی_از_موزه_POP

26ژوئن
بازدیدهای اختصاصی از موزه POP

بازدیدهای اختصاصی از موزه POP

تابستان امسال، موزه پوپ در تروا ریویر تصمیم گرفته است علاوه بر بازدیدهای معمول، دو بازدید فوق العاده خصوصی به نام بازدیدهای POP را نیز ارائه دهد. موزه پوپ، جامعه کبک و تحولات آن را از دیروز تا امروز در معرض دید قرار می دهد و  دانش کبکی ها و همچنین عناصر اصلی زندگی روزمره […]