• برابر با : Monday - 10 May - 2021

بارش_های_شهابی_سال_2020

21آوریل
شهاب باران آسمان کانادا به اوج می رسد

شهاب باران آسمان کانادا به اوج می رسد

آسمان را نگاه کنید! یک اتفاق فلکی جذاب و جالب این هفته در حال وقوع است. باران شهاب سنگ Lyrid در کانادا در ۲۲ آوریل به اوج خود می رسد و رگه هایی از نور را در آسمان تاریک شب پرتاب می کند. بهترین بخش این اتفاق آنست که، شما حتی مجبور نیستید خانه را […]