• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

بارش_برف_در_کبک

19سپتامبر
بارش برف در کبک

بارش برف در کبک

احتمالا کبک، امسال هوای پاییزي را چندان تجربه نمی‌کند بنا بر پیش‌بینی «سازمان محیط‌ زیست کانادا»، تا دو سه روز آینده سراسر «کبک» شاهد ريزش برف و کاهش دما خواهد بود. به گفته کارشناسان هواشناسی، سراسر سواحل شمالی و بخش‌هایی از سواحل جنوبی، پوشیده از برف خواهد شد. البته «مترو مونترال» و «لاوال» مستثنی خواهند […]