• برابر با : Monday - 10 May - 2021

ایمن_سازی_مسجد_جامع_شهر_کبک

18ژانویه
بازگشت امنیت به مسجد جامع شهر کبک

بازگشت امنیت به مسجد جامع شهر کبک

تقریباً سه سال پس از تیراندازی مرگبار شهر کبک که باعث کشته شدن شش نفر و مجروح شدن چندین نفر دیگر شد، مسجد در حال بازسازی های اساسی است. به گفته محمد لبیدی، مسئول پیشین مرکز فرهنگ اسلامی کبک، امید است که ساختمان ایمن تر شود. وی گفت: “از آنجا كه جلوی مسجد از شیشه […]