• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ایر_کانادا_60_درصد_نیروی_کارش_را_تعدیل_میکند

20می
ایر کانادا ۶۰ درصد از کارکنانش را تعدیل می کند

ایر کانادا ۶۰ درصد از کارکنانش را تعدیل می کند

ایر کانادا معتقد است سفرهای هوایی به دلیل همه گیری کرونا به این زودی به حالت عادی خود بر نمی گردد. به همین دلیل این شرکت اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده است. گزارش شده است در تاریخ ۱۵ می، ایر کانادا طی ارسال نامه ای به کارکنان خود، حدود ۲۰ هزار نفر از […]