• برابر با : Monday - 12 April - 2021

ایجاد_کسب_و_کار_کبک

02آگوست
دولت کانادا راه اندازی کسب و کار در کبک را آسان تر می کند

دولت کانادا راه اندازی کسب و کار در کبک را آسان تر می کند

سرمایه گذاری جدید دولت فدرال فرصت های بزرگی برای کسانی که قصد راه اندازی کسب و کاری جدید دارند ایجاد می کند. بر طبق بیانیه ی ریچارد هربرت دبیر مجلس، دولت فدرال در زمینه کمک به صاحبان موسسه های بازرگانی کوچک در کبک تحت عنوان “start-up,scale-up” و “access new market” سرمایه گذاری می کند. هربرت […]