• برابر با : Monday - 10 May - 2021

اينترنت_پرسرعت

21اکتبر
اينترنت پرسرعت؛ تحفه ايلان ماسک به روستاهای كانادا

اينترنت پرسرعت؛ تحفه ايلان ماسک به روستاهای كانادا

شرکت «اسپیس ایکس» به دنبال ارائه اينترنت پرسرعت در مناطق دور‌افتاده کانادا است مسلم است که در سال ۲۰۲۰ همه و در هر نقطه‌ای به اینترنت دسترسی خواهند داشت. اما برخی از افراد در جوامع روستایی هنوز از اينترنت با سرعت خوب، برخوردار نیستند. «ایلان ماسک» به دنبال رفع اين مشكل در آينده است. اخیراً […]