• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اولین_شهاب_باران-سال_2020_در_کانادا

30دسامبر
Airbnbs های ارزان قیمت کبک ایده آل برای مشاهده اولین شهاب باران سال ۲۰۲۰

Airbnbs های ارزان قیمت کبک ایده آل برای مشاهده اولین شهاب باران سال ۲۰۲۰

تا چند هفته آینده شهاب باران همچنان در سراسر کانادا قابل رؤیت خواهد بود، بنابراین ما لیستی از ایربی ان بی های ارزان قیمت در نزدیکی مونترال را گردآوری کرده ایم زیرا برای مشاهده بهتر باید از روشنایی های شهر دور باشید! کانادا خیلی خوش شانس است که درست در اوایل سال ۲۰۲۰ پدیده بارش […]