• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اولین_جلسه_مجازی_پارلمان_کانادا_با_برنامه_زوم

30آوریل
اولین جلسه مجازی پارلمان کانادا با برنامه زوم

اولین جلسه مجازی پارلمان کانادا با برنامه زوم

اولین جلسه نمایندگان پارلمان روز سه شنبه با حضور نزدیک به ۳۰۰ نماینده از طریق ویدیو کنفرانس زوم در حالی برگزار شد که محققان امنیتی می گویند این برنامه ویدیو کنفرانس یک” فاجعه در حفظ حریم خصوصی” است. محبوبیت زوم در هفته های اخیر به علت استفاده کانادایی ها برای ارتباط با دوستان و خانواده […]