• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اوبر

29دسامبر
رقيب تازه «اوبر»

رقيب تازه «اوبر»

يك سرویس تحویل غذای کبکی، «اوبر» را به چالش كشيده است   از زمان شروع همه‌گیری آنچه باعث نجات صنعت رستوران‌داری شده است، استفاده از سرویس‌های تحویل غذا بوده است. حال یک شرکت محلی به نام «Eva» در بازار گسترش يافته است که با شرایط بسیار بهتری به رستوران‌داران خدمات می‌دهد. سرویس تحویل غذای «اوا» […]