• برابر با : Monday - 17 May - 2021

انتاریویی‌ها

11اکتبر
انتاریویی‌ها از سفرهای غیرضروری بپرهیزند

انتاریویی‌ها از سفرهای غیرضروری بپرهیزند

از زمان وقوع موج دوم کرونا و افزایش مبتلایان در استان «انتاریو»، محدودیت‌های شدیدی برای سه منطقه در این استان اعمال شده است. همچنین دولت استانی به ساکنان دیگر بخش‌های انتاریو درباره رعایت پروتکل‌ها و احترام به محدودیت‌ها هشدار داده است. در حالی که شهرهای «پیل»، «تورنتو» و «اتاوا» تنها مناطقی هستند که ورزشگاه‌ها، رستوران‌های […]