• برابر با : Monday - 17 May - 2021

امکان_ارائه_اظهارنامه_مالیاتی_به_صورت_کاغذی

27فوریه
امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت کاغذی

امکان ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت کاغذی

اداره درآمد کانادا (َCRA) موافقت کرد مالیات دهندگانی که ترجیح می دهند اظهارنامه مالیاتی خود را با استفاده از روش سنتی کاغذی ارائه دهند، به این روش اقدام کنند. در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر شد، اداره درآمد مالیات دهندگان را تشویق می کند تا به صورت آنلاین اقدام کنند؛ با این حال، […]