• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

امپرسیونیسم

25فوریه
نگهبان موزه‌ای که نقاش شد

نگهبان موزه‌ای که نقاش شد

اولین تجربه‌اش در نقاشی، طرح کشیدن بر روی ظروف چینی یک کارخانه بود تا بتواند به امرار معاش خانواده پر‌جمعیتش کمک کند. بعد‌ها شروع به طراحی روی بادبزن زنان کرد و حتی برای کلیسا نیز نقاشی کرد. اما تا آن‌جا در نقاشی پیش‌رفت که پیش از مرگش، موزه «لوور» یکی از تابلوهایش را خریداری کرد.