• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

امن_ترین_کشورهای_جهان_در_دوره_کرونا

25ژوئن
کانادا در میان امن ترین کشورهای جهان در دوره کرونا

کانادا در میان امن ترین کشورهای جهان در دوره کرونا

اخیراً در یک رتبه بندی جدید مشخص شد كانادا یكی از امن ترین كشورها در دوره کرونا بوده است. گزارش ارزیابی و رتبه بندی در ماه جاری توسط Deep Knowledge Group ارائه شده است که بر ایمنی منطقه ای در طول همه گیری کووید ۱۹ متمرکز است. نمودار، ثبات اقتصادی، اجتماعی و سلامت ۲۰۰ کشور […]