• برابر با : Saturday - 17 April - 2021

اماکن_تاریخی_کانادا

04آوریل
اهمیت ملی تاریخی سالن اتحادیه کارگران معدن روسلند

اهمیت ملی تاریخی سالن اتحادیه کارگران معدن روسلند

سالن ملی اتحادیه معدن روسلند در بریتیش کلمبیا دارای اهمیتی تاریخی بوده و در طول سالیان متمادی مبارزات و تلاش های کارگران معدن استان برای برابری و عدالت را در خود دیده است. سالن اتحادیه معدنچیان که برای برگزاری جلسات اتحادیه محلی درسال ۱۸۹۸ساخته شده است، گواهی برمبارزات قاطع اتحادیه محلی برای حقوق کارگران منطقه […]