• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اقتصاد_انتاریو_تحت_تاثیر_کووید19

05می
تمرکز بر بهداشت عمومی و فراموشی اقتصاد انتاریو

تمرکز بر بهداشت عمومی و فراموشی اقتصاد انتاریو

نخست وزیر انتاریو با شعار حمایت از صاحبان مشاغل کوچک و کارگران عادی انتخاب شد. حالا او از ترس موارد بیشتر کووید-۱۹ فلج شده است و مایل نیست با وجود خطر از دست رفتن شغل میلیون ها نفر، اقتصاد را مجدداً راه اندازی کند. دوباره و دوباره، نخست وزیر تکرار می کند که برای از […]