• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اقتصاد

20فوریه
کتاب بخوانید و ثروتمند شوید

کتاب بخوانید و ثروتمند شوید

«دیوید اش» در کتاب جدید خود با عنوان «ثروت ساده: شش اصل اثبات شده برای استقلال مالی» به افراد توصیه‌هایی می کند تا بتوانند شرایط مالی خود را در طول دوران کرونا، به ثبات و استقلال برسانند.