• برابر با : Monday - 10 May - 2021

افزایش_محبوبیت_لیبرال‌ها

20آگوست
محبوبیت لیبرال‌ها افزایش یافت

محبوبیت لیبرال‌ها افزایش یافت

بر اساس نظرسنجی جدید تحقیقات بازار و نظرسنجی «مین استریت» برای وبسایت iPolitics، علی‌رغم آسیبی که ماجرای خیریه «وی» به محبوبیت لیبرال‌ها وارد کرده ، بر میزان محبوبیت این حزب افزوده شده است. طبق نظرسنجی انجام شده از ۱۵۹۴ کانادایی در هفته گذشته، لیبرال‌ها با ۴۱ درصد محبوبیت، پیشتاز در میان سایر احزاب هستند. این […]