• برابر با : Monday - 17 May - 2021

افزایش_مالیات‌های_کانادا

07دسامبر
افزایش مالیات فدرال پس از همه گیری

افزایش مالیات فدرال پس از همه گیری

گروهی از اقتصاددانان و نیز کارشناسان بخش خصوصی نسبت به افزایش هزینه‌های بلندمدت دولت فدرال پس از همه‌گیری کرونا و نیاز به افزایش مالیات‌ها برای تأمین این هزینه‌ها هشدار داده‌اند. در بسته جدید محرک اقتصادی دولت، علی رغم اینکه دولت می‌گوید قصد دارد از طریق شرکت‌های بزرگ دیجیتالی بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند، اما کارشناسان […]