• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

افزایش_درآمد

02اکتبر
پردرآمدهای کانادا شاهد رشد درآمد بیشتری نسبت به سایرین در سال ۲۰۱۷ بودند

پردرآمدهای کانادا شاهد رشد درآمد بیشتری نسبت به سایرین در سال ۲۰۱۷ بودند

افراد دارای حداقل ۷/۲ میلیون دلار درآمد، افزایش ۲۷ درصدی درآمد داشته اند که چهارمین رشد بالای درآمد طی ۳۵ سال اخیر است. مطالعات جدید افزایش درآمد یک درصد از پردرآمدترین های کانادا را نسبت به سال ۲۰۱۷ در کنار کاهش مالیات آن ها نشان می دهد. مرکز آمار کانادا گزارش داده است که در […]