• برابر با : Monday - 17 May - 2021

افزايش_متقاضيان_مهاجرت_به_کانادا

28آگوست
كرونا و افزايش متقاضيان مهاجرت به کانادا

كرونا و افزايش متقاضيان مهاجرت به کانادا

همه‌گیری کرونا مردم را از مهاجرت به کانادا منصرف نکرده است. طبق نظرسنجی‌هاي جدید، تمایل مردم براي مهاجرت بيشتر شده است. در ماه جون گذشته، تقریباً نیمی از پاسخ‌دهندگان در یک نظرسنجی که توسط «سرویس آموزش جهانی» (WES) انجام شده، گفته‌اند که همه‌گیری کرونا تمایلشان را برای مهاجرت به کانادا افزایش داده است. در مقايسه […]