• برابر با : Friday - 7 May - 2021

اعتصاب_کارکنان_فرودگاه_مونترال

31دسامبر
اعتصاب کارکنان سوخت رسان فرودگاه مونترال در شب سال نو

اعتصاب کارکنان سوخت رسان فرودگاه مونترال در شب سال نو

۱۰۸ نفر از کارکنان سوخت رسانی هواپیما در فرودگاه های Mirabel و Trudeau مونترال اعلام کردند، در صورت عدم توافق با کارفرمای خود در ۳۱ دسامبر، اعتصاب خواهند کرد. روز شنبه، انجمن بین المللی کارکنان هوا، فضا اعلام کرد، ۹۰ درصد اعضا آخرین پیشنهاد کارفرما را رد کردند. سخنگوی اتحادیه در مصاحبه ای گفت آن […]