• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اعتصاب_کارکنان_آموزش_و_پرورش_انتاریو

13مارس
بازگشت معلمان ابتدایی انتاریو بر سر میز مذاکره

بازگشت معلمان ابتدایی انتاریو بر سر میز مذاکره

معلمان ابتدایی استان انتاریو از روز چهارشنبه مذاکرات قرارداد را با دولت از سر گرفتند. فدراسیون معلمان ابتدایی انتاریو اعلام کردند، باز هم دست به اعتصاب خواهند زد. در مذاکرات قبلی در اوایل سال جاری، فدراسیون گفت بر سر چندین موضوع مهم نزدیک به توافق بودیم که دولت در آخرین لحظه مواضع خود را تغییر […]

09اکتبر
توافق کارکنان آموزش و پرورش انتاریو با دولت استانی

توافق کارکنان آموزش و پرورش انتاریو با دولت استانی

به گفته وزیر آموزش و پرورش استفان لچ، حدود ۵۵ هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش پس از مذاکرات موفقیت آمیز پیرامون قرارداد لحظه آخری، اعتصاب نخواهند کرد. اتحادیه کارکنان عمومی کانادا (CUPE) که نماینده پشتیبان تعدادی از کارکنان آموزش و پرورش در سراسر استان است، عصر یکشنبه به یک توافق مقدماتی دست یافت؛ […]

07اکتبر
چگونه اعتصاب مدارس در انتاریو می تواند بر انتخابات فدرال تاثیر بگذارد؟

چگونه اعتصاب مدارس در انتاریو می تواند بر انتخابات فدرال تاثیر بگذارد؟

اگرچه این یک مساله استانی است، اما محافظه کاران نگران تاثیرات نامطلوب آن  بر نتیجه انتخابات برای حزب فدرال هستند. هر چه داگ فورد، نخست وزیر انتاریو تلاش می کند تا از کارزار انتخابات فدرال دور بماند، اوضاع سیاسی استان او را تهدید می کند تا باز او را در کانون توجهات قرار دهد. دلیل […]

04اکتبر
اعتصاب کارکنان آموزش و پرورش انتاریو

اعتصاب کارکنان آموزش و پرورش انتاریو

حدود ۵۵ هزار کارمند آموزش و پرورش از میان ۶۳ هیئت مدیره مدرسه در انتاریو پس از آن که در مذاکرات قرارداد لحظه آخری، توافقی به دست نیامد، قصد دارند در اعتصاب ساعت کار قانونی شرکت کنند. تصمیم درباره اعتصاب قانونی در پایان دو روز مذاکرات قرارداد لحظه آخری بین CUPE (اتحادیه کارکنان خدمات عمومی […]