• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اعتصاب_معلمان_انتاریو

13مارس
بازگشت معلمان ابتدایی انتاریو بر سر میز مذاکره

بازگشت معلمان ابتدایی انتاریو بر سر میز مذاکره

معلمان ابتدایی استان انتاریو از روز چهارشنبه مذاکرات قرارداد را با دولت از سر گرفتند. فدراسیون معلمان ابتدایی انتاریو اعلام کردند، باز هم دست به اعتصاب خواهند زد. در مذاکرات قبلی در اوایل سال جاری، فدراسیون گفت بر سر چندین موضوع مهم نزدیک به توافق بودیم که دولت در آخرین لحظه مواضع خود را تغییر […]

05مارس
عقب گرد دولت فورد از تغییر قوانین آموزش

عقب گرد دولت فورد از تغییر قوانین آموزش

دولت انتاریو در تلاش برای از بین بردن بن بست با اتحادیه های آموزش و پرورش استان از  موضع خود در قبال تغییر بحث ظرفیت کلاس ها و آموزش الکترونیکی اجباری بار دیگر عقب نشینی کرد. این دومین باری است که دولت مجبور شده از اقدامات خود برای کاهش هزینه های آموزش که به گفته […]