• برابر با : Monday - 10 May - 2021

اعتراض_تورنتویی‌ها_مرگ_یک_زن_بومی

05اکتبر
اعتراض تورنتویی‌ها به مرگ یک زن بومی

اعتراض تورنتویی‌ها به مرگ یک زن بومی

مرگ «جویس اچاکوان»، یک بومی کانادایی، بسیاری از تورنتویی‌ها را برای اعتراض به رفتار نژادپرستانه به خیابان کشاند. معترضان در «تورنتو» خواستار اجرای عدالت برای جویس شدند. خانم جويس که در بیمارستان «ژولیت» کبک مورد بدرفتاری کارکنان بيمارستان قرار گرفته بود، از رفتار اهانت‌آميز كاركنان بيمارستان فيلم گرفت. جویس اچاکوان ۳۷ ساله، دوشنبه گذشته در […]