• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اعتراض_به_مقررات_منع_تردد_کبک

12آوریل
اعتراض خیابانی کبکی‌ها به مقررات منع تردد

اعتراض خیابانی کبکی‌ها به مقررات منع تردد

 آنها به بخشنامه جدید دولت لوگو که مقررات منع تردد را از ساعت 21:30 به 20  افزایش داده است، اعتراض داشتند.  معترضین خیابان «دو کمون» نزدیک «پلاس ژاک-کارتیه» را کاملاً مسدود کردند.