• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اظهارنامه_مالیاتی_کبک

05می
استفاده ۱٫۵ میلیون مالیات دهنده از مهلت ۱ ماهه

استفاده ۱٫۵ میلیون مالیات دهنده از مهلت ۱ ماهه

قبل از ورود کووید-۱۹ به کبک، مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی روز پنجشنبه ۳۰ آوریل بود. اما در شرایط کنونی، بیش از ۱٫۵ میلیون مالیات دهنده به مهلت ۱ ماهه اعلام شده دولت، متوسل شدند. بازپرداخت اداره درآمد کبک به مالیات دهندگان، ۲۷۰ میلیون دلار نسبت به تاریخ مشابه سال پیش کمتر است. در ۱۷ مارس، […]