• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اظهارنامه_مالیاتی، درآمد، حقوق_سالانه، impots

30آوریل
کمتر از ۲۴ ساعت برای ارسال اظهارنامه مالیاتی فرصت دارید

کمتر از ۲۴ ساعت برای ارسال اظهارنامه مالیاتی فرصت دارید

اگر می خواهید به دلیل دیرکرد در اظهارنامه مالیاتی جریمه نشوید، فقط امروز ۳۰ آوریل ۲۰۱۹ تا ساعت ۲۳:۵۹ فرصت دارید. افرادی که درآمد شرکت و یا شرکت های همکار خود را اظهار می کنند تا ۱۷ ژوئن فرصت دارند تا اظهارنامه های خود را برای اداره درآمدهای کبک و تا ۱۷ ژوئن برای اداره […]