• برابر با : Monday - 10 May - 2021

اشتغال_مهاجران_کانادا

07آگوست
كرونا و تأثير نگاه تبعيض‌آميز‌ به مهاجران

كرونا و تأثير نگاه تبعيض‌آميز‌ به مهاجران

در گزارش جدیدي نشان ‌داده شده است كه کانادا برای رسیدن به بهبود اقتصادی کامل، باید نابرابری‌هایی را برطرف کند که از همه‌گیری  کرونا ناشی شده‌اند. بر اساس مقاله «انجمن زنان مسیحی جوان» (YWCA) و «دانشگاه تورنتو» با عنوان «یک برنامه بهبود اقتصادی فمینیستی برای کانادا»، مهاجران، اقلیت‌های نژادی و زنان، بار مشکلات ناشی از […]

06فوریه
شکاف اشتغال بین مهاجران و متولدین کانادا کمتر می شود

شکاف اشتغال بین مهاجران و متولدین کانادا کمتر می شود

بر اساس اطلاعات اداره آمار کانادا، مهاجرت عامل اصلی رشد جمعیت و شکاف اشتغال در کمترین میزان خود در طی یک دهه گذشته بوده است. بیشترین رشد جمعیت اخیر کانادا به دلیل مهاجران بوده است و در نتیجه، این کشور به طور فزاینده ای متنوع تر می شود. همچنین بر اساس شواهد موجود، شکاف اشتغال […]