• برابر با : Friday - 30 July - 2021

اسپوتنیک_V

12می
واکسن‌های کرونایی که در ایران تزریق می‌شوند

واکسن‌های کرونایی که در ایران تزریق می‌شوند

واکسن‌های کووید-۱۹ موجود در بازار دارویی ایران به صورت تزریق عضلانی در بخش خارجی عضله بازو تجویز می شود. در صورتی که امکان تزریق در بخش خارجی عضله بازو وجود نداشته باشد واکسن می‌تواند در بخش خارجی عضله ران تزریق شود .