• برابر با : Monday - 17 May - 2021

استفاده_از_سلاح_در_کانادا

24دسامبر
ترودو: اجازه نمی دهیم با ممنوعیت استفاده از سلاح مقابله کنند

ترودو: اجازه نمی دهیم با ممنوعیت استفاده از سلاح مقابله کنند

نخست وزیر جاستین ترودو می گوید اجازه نمی دهد مقاومت وزیران باعث عقب نشینی شهرداری هایی شود که می خواهند ممنوعیت استفاده از اسلحه را اعمال کنند. ترودو همچنین در مصاحبه خود از هدف دولت مبنی بر ممنوعیت استفاده از اسلحه بر مبنای اعمال شهر به شهر به جای اجرای قانون ممنوعیت فدرال دفاع کرد. […]