• برابر با : Monday - 10 May - 2021

استریم_نوآوری_در_کارآموزی

09آگوست
تخصیص بودجه به پروژه های نو به منظور کمک به تکمیل آموزش کارآموزان در تاندربی

تخصیص بودجه به پروژه های نو به منظور کمک به تکمیل آموزش کارآموزان در تاندربی

دولت کانادا در نظر دارد به هر کانادایی برای کسب مهارت و آموزش، فرصتی واقعی و برابر دهد تا افراد بتوانند در اقتصاد در حال تغییر موفقیت کسب کنند. پیشه وری از جمله مشاغلی است که دستمزدی مناسب داشته و در دسته مشاغل طبقه متوسط قرار می گیرد و دولت کانادا متعهد شده است از […]