• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

استخدام_نیروی_کار_جوان

23ژوئن
بازار رقابتی برای استخدام نیروی کار جوان

بازار رقابتی برای استخدام نیروی کار جوان

سپتامبر و اکتبر گذشته کارفرمایان در جست و جوی نیروی کار جوان از مرکز استخدام دانشگاه بریتیش کلمبیا برای تابستان امسال بودند.