• برابر با : Monday - 17 May - 2021

استخدام_در_13_شغل_تابستانی_در_اتاوا

21جولای
استخدام در ۱۳ شغل تابستانی در اتاوا

استخدام در ۱۳ شغل تابستانی در اتاوا

برنامه «مشاغل تابستانی کانادا» به دانشجویان محلی در اتاوا کمک می کند تا در کوتاه ترین زمان، مناسب ترین کار را پیدا کنند. خوشبختانه، موقعیت های شغلی بسیاری وجود دارد، و بهتر اینکه، برخی از آنها نیاز به تجربه کاری هم ندارند و دستمزدی بیشتر از «حداقل دستمزد» برای آنها پرداخت می شود.