• برابر با : Monday - 17 May - 2021

استارآکادمی

18فوریه
شایان نباید برود!

شایان نباید برود!

شایان حیدری خواننده محبوب برنامه استارآکادمی در خطر حذف قرار دارد به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، برنامه تلویزیونی استارآکادمی که همه منتظرش بودند از روز یکشنبه 14 فوریه 2021 آغاز شد و  پانزده نامزد با استعداد برابر انتخاب و برای رقابت راهی آکادمی شدند.