• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اسباب_کشی_در_ایام_کرونا

30ژوئن
ملاحظات مربوط به اسباب کشی در ایام کرونا

ملاحظات مربوط به اسباب کشی در ایام کرونا

حال که کرونا خود را به شهر و زندگی ما دعوت کرده و تحولات زیادی در کارها و فعالیت‌ها ایجاد کرده است، به نظر می‌رسد اسباب کشی امسال هم کاملاً متفاوت باشد. کرونا هر لحظه ممکن است از طریق جعبه‌های اسباب و وسایل، کامیون‌ها و پله‌ها وارد خانه ما شود. اگر بخواهید به همراه بهترین […]