• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اسامی_محبوب_پسرانه_در_کانادا

26ژوئن
محبوب ترین اسامی برای فرزندان در دو استان کانادا

محبوب ترین اسامی برای فرزندان در دو استان کانادا

دو استان بریتیش کلمبیا و آلبرتا فهرستی از اسامی محبوب سال ۲۰۱۹ در این استان ها را منتشر کردند. فهرست اسامی محبوب نوزادان در بریتیش کلمبیا نشان می دهد که رایج ترین نام ها برای پسران و دختران کاملاً شبیه است. براساس این فهرست، در سال ۲۰۱۹ الیور در صدر فهرست نوزادان پسر قرار دارد […]